Uttar Pradesh

Mahesh Kumar Sharma MLA Uttar Pradesh, Mahesh Kumar Sharma Biography, Mahesh Kumar Sharma, Mahesh Kumar Sharma NOIDA MLA, Who is Mahesh Kumar Sharma, About Mahesh Kumar Sharma MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile

Uttar Pradesh MLA Mahesh Kumar Sharma

Mahesh Kumar Sharma MLA Uttar Pradesh, Mahesh Kumar Sharma Biography, Mahesh Kumar Sharma, Mahesh Kumar Sharma NOIDA MLA, Who is Mahesh Kumar Sharma, About Mahesh Kumar Sharma MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile Contact Details Mahesh Kumar Sharma, Assets Education Criminal Cases Mahesh Kumar Sharma, Profession Liabilities Mahesh Kumar Sharma

Brief About Mahesh Kumar Sharma MLA Uttar Pradesh and Biography.MLA from NOIDA Uttar Pradesh. Here are all details of this Uttar Pradesh MLA, Address, Mobile, and Contact Details of Mahesh Kumar Sharma. Assets Education Criminal Cases Profession and Liabilities of Mahesh Kumar Sharma

ConstituencyNoida (Gautam Buddha Nagar)
NameMahesh Kumar Sharma
PartyBJP
S/O,D/O,W/O Kailash Chand
Age51
Address 404, Sec. 15A Noida Gautam Buddha Nagar
Self ProfessionDirector ,Kailash Health Care Ltd.
Spouse ProfessionDoctor
Criminal Cases0
EducationGraduate Professional
Total AssetRs:37,45,62,512
LiablitiesRs:5,77,08,418

Find Your Assembly