Uttar Pradesh

Bavan Singh MLA Uttar Pradesh, Bavan Singh Biography, Bavan Singh, Bavan Singh KATRA BAZAR MLA, Who is Bavan Singh, About Bavan Singh MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile Contact Details Bavan Singh, Assets Educa

Uttar Pradesh MLA Bavan Singh

Bavan Singh MLA Uttar Pradesh, Bavan Singh Biography, Bavan Singh, Bavan Singh KATRA BAZAR MLA, Who is Bavan Singh, About Bavan Singh MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile Contact Details Bavan Singh, Assets Education Criminal Cases Bavan Singh, Profession Liabilities Bavan Singh

Brief About Bavan Singh MLA Uttar Pradesh and Biography.MLA from KATRA BAZAR Uttar Pradesh. Here are all details of this Uttar Pradesh MLA, Address, Mobile, and Contact Details of Bavan Singh. Assets Education Criminal Cases Profession and Liabilities of Bavan Singh

ConstituencyKatra Bazar (Gonda)
NameBavan Singh
PartyBJP
S/O,D/O,W/O Ram Singh
Age54
Address Vill. Gaddopur Po Parshamheshi Thana Karnelgunj Pargana Pahadhapur Teh. Karnelgunj Janpad Gonda
Self ProfessionAgriculture
Spouse ProfessionAgriculture And Housewife
Criminal Cases2
EducationGraduate
Total AssetRs:1,20,50,985
LiablitiesRs:13,37,086

Find Your Assembly