Uttar Pradesh

Vijay Kumar MLA Uttar Pradesh, Vijay Kumar Biography, Vijay Kumar, Vijay Kumar GYANPUR MLA, Who is Vijay Kumar, About Vijay Kumar MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile Contact Details Vijay Kumar, Assets Education

Uttar Pradesh MLA Vijay Kumar

Vijay Kumar MLA Uttar Pradesh, Vijay Kumar Biography, Vijay Kumar, Vijay Kumar GYANPUR MLA, Who is Vijay Kumar, About Vijay Kumar MLA Uttar Pradesh, Uttar Pradesh MLA details, Uttar Pradesh MLA, Address Mobile Contact Details Vijay Kumar, Assets Education Criminal Cases Vijay Kumar, Profession Liabilities Vijay Kumar

Brief About Vijay Kumar MLA Uttar Pradesh and Biography.MLA from GYANPUR Uttar Pradesh. Here are all details of this Uttar Pradesh MLA, Address, Mobile, and Contact Details of Vijay Kumar. Assets Education Criminal Cases Profession and Liabilities of Vijay Kumar

ConstituencyGyanpur (Sant Ravidas Nagar)
NameVijay Kumar
PartySP
S/O,D/O,W/O Ramdev
Age58
Address Chakharinandan (Kolapur) Post Gopigunj, Tehsil Gyanpur Distt. Sant Ravidas Nagar
Self ProfessionAgriculture & 1/3 Share Of Mishra Filing
Spouse ProfessionAgriculture & 1/3 Share Of Mishra Filing, Rent For House
Criminal Cases26
Education12Th Pass
Total AssetRs:9,49,20,458
LiablitiesRs:0

Find Your Assembly