Lok Sabha

Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Lok Sabha Member from JUNAGADH, Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Biography, Chudasama Rajeshbhai Naranbhai , Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Lok Sabha, Who is Chudasama Rajeshbhai Naranbhai , About Chudasama Rajeshbhai Naranbha

Lok Sabha Member Chudasama Rajeshbhai Naranbhai

Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Lok Sabha Member from JUNAGADH, Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Biography, Chudasama Rajeshbhai Naranbhai , Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Lok Sabha, Who is Chudasama Rajeshbhai Naranbhai , About Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Lok Sabha Member,Address Mobile Contact Details Chudasama Rajeshbhai Naranbhai , Assets Education Criminal Cases Chudasama Rajeshbhai Naranbhai , Profession Liabilities Chudasama Rajeshbhai Naranbhai

Brief About Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Lok Sabha Member from JUNAGADH and Biography.Here are all details of Chudasama Rajeshbhai Naranbhai Address, Mobile, and Contact Details of Chudasama Rajeshbhai Naranbhai. Assets Education Criminal Cases Profession and Liabilities of Chudasama Rajeshbhai Naranbhai

ConstituencyJunagadh (Gujarat)
NameChudasama Rajeshbhai Naranbhai (Winner)
PartyBJP
S/O,D/O,W/O Naranbhai Ramabhai
Age31
AddressChorwad, Tal: Maliya, Dist: Junagadh.
Self ProfessionProprietor , N R Chudasama

Find Your Assembly